نحوه خرید در تالار فیزیکی

: مراحل خرید در بورس کالا


1
مراجعه به  کارگزاری  جهت اخذ کد معاملاتی بورس کالا

2

تکمیل مدارک مربوط به اخذ کد  مشتریان حقیقی یا حقوقی


3
تکمیل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار و پیشنهاد قیمت
4

واریز حداقل سپرده مورد نیاز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای


5

ارسال سفارش خرید مشتری به تالار فیزیکی مورد نظر و انجام معامله


6
واریز مابقی ارزش معامله بسته به نوع قرارداد 

7
اخذ حواله کالا و تحویل بار از کارخانه