چگونگی فروش کالا

نحوه انجام داد و ستد در بورس کالا

داد و ستد کالاها در بورس ، طي مراحل ذيل انجام مي گيرد:

1.       انتخاب کارگزار ( از آنجايي که تمام بورس هاي دنيا، کارگزار محور مي باشند لذا در هيچ بورسي امکان معامله مستقل براي معامله گران وجود ندارد و حتما مي بايست هر گونه خريد يا فروش از طريق يک کارگزار، صورت گيرد و به همين دليل اولين اقدام هر معامله گر در بورس انتخاب کارگزار است)

2.       تکميل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار همراه با پيشنهاد قيمت

3.       واريز حداقل سپرده مورد نياز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

4.       انتقال سفارش مشتري به تالار معاملات توسط کارگزار

5.       شرکت در حراج توسط کارگزار و انجام معامله در تالار

6.       واريز باقيمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اوليه به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

7.       تسويه اسنادي معاملات در اتاق پاياپاي و صدور اسناد معاملاتي

8.       تسويه مالي معاملات در اتاق پاياپاي

9.       نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزينه ها به حساب معامله گران از طريق حساب بانکي

 

فرآیند داد و ستد در بورس کالا

ماده 21- داد و ستد در بورس کالا طی چهار مرحله به شرح زیر انجام می گیرد:

1.       در نخستین مرحله ، مشتری درخواست خرید یا فروش را به كارگزار یا نماینده او ارایه می دهد، کارگزار نیز سفارش مشتری را در تالار معاملات منعكس می كند .

2.       در مرحله دوم ، سفارش مشتری در تالار معاملات و به روش حراج حضوری اجرا می شود. پس از تكمیل این مرحله، ناظر معامـلات دادوستد انجام شده را در شبكه ‌رایانه ای بورس کالا ثبت می نماید.

3.       پس از ثبت معامله، مرحله سوم داد و ستد آغاز می شود كه طی آن، اتاق پایاپای پس از پردازش اطلاعات، گزارش نهایی که شامل وضعیت سپرده های مورد نیاز، تسویه روزانه و كارمزد معاملات می باشد را تهیه نموده و به دفاتر كارگزاران ارسال می نماید.

4.       درمرحله چهارم، اتاق پایاپای حساب های خود را با تمامی كارگزاران تسویه می نماید و كارگزار نیز به نوبه خود حسابهای خود را با مشتری تسویه نموده و آگهی انجام معامله را برای مشتری ارسال می كند.