لینک ها

روش هاي سفارش قيمت

 

1- سفارش با قيمت باز :

سفارشي است كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت معامله را به کارگزار خود واگذار مي کند.

2- سفارش با قيمت محدود :

سفارشي است که خريدار (يا فروشنده) حداکثر (يا حداقل قيمت) معامله را مشخص مي کند.

3- سفارش با قيمت مقطوع :

سفارشي است که خريدار (يا فروشنده) قيمت معيني را براي انجام معامله مشخص مي کند.


اختيار معامله (Option)

اختيار معامله (Option) چيست؟

اختيار معامله قراردادي است كه به موجب آن يك طرف معامله كه دارنده آن است (Option Holder) اين حق (نه تعهد) را دارد كه معامله خاصي را تحت شرايط خاصي با طرف ديگر معامله كه ناشر
(Option Issuer) 
يا فروشنده اختيار معامله (Option Writer) است، انجام دهد. 

صاحب دارايي، اختيار معامله را به طرف ديگر مي فروشد تا هر زماني كه خواست در طول مثلا سه ماه بعد به خريد آن دارايي به قيمت مشخص شده، اقدام كند.

در يك قرارداد اجاره ممكن است اختيار معامله، دادن حق تمديد اجاره براي يك سال ديگر براي اجاره كننده باشد و يا ناشر يك اوراق بهادار ممكن است اختيار فروش همين اوراق بهادار را به خريداران اوراق خود براي مدت مثلا 5 سال به قيمت مشخص به فروش برساند و يا به عنوان عامل تشويقی به همراه اوراق اعطا كند. يك سفته باز ممكن است كه اختيار معامله اي را بخرد تا صد سهم خاص خود را در طول سه ماه آينده در هر زماني كه خواست در قيمت مشخص بفروشد. 

قرارداد اختيار معامله نوع خاصي از ابزار مشتقه است و مي تواند در بازارهاي بورس و يا خارج از بورس مورد معامله قرار گيرد. برحسب دارايي مورد نظر انواع مختلفي از اختيار معامله ها وجود دارد اما بيشتر اختيار معامله هايي كه در بورس ها معامله مي شوند دارايي پايه شان سهام و يا قرارداد هاي آتي است. اما اختيار معامله هايي كه در بازارهاي خارج از بورس صورت مي گيرند شامل دارايي هاي پايه زيادي مثل اوراق بهادار، ارزها، دارايي هاي فيزيكي، سواپ ها و بسته اي از دارايي ها (basket of assets) مي شوند. اختيار معامله ها در هر قراردادي مي توانند ظاهر شوند كه چند نمونه به عنوان مثال ذكر شد و انواع مختلفي دارند كه نوع بسيار رايج آن عبارتند از: 

1- اختيار خريد (Call Option)

اختيار خريد به دارنده آن حق مي دهد كه دارايي مورد نظر را به قيمت مشخص و تا تاريخ معين خريداري كند.

2- اختيار فروش (Put Option)

اختيار فروش به دارنده آن حق مي دهد كه دارايي مورد نظر را به قيمت مشخص و تا تاريخ معين بفروشد. 

قيمت اعمال (Strike Price) اختيار خريد و فروش يك قيمت قراردادي است كه در زمان اعمال اختيار معامله، خريدوفروش دارايي مورد نظر به آن قيمت معامله خواهد شد.

آخرين روزي كه اختيار معامله مي تواند اعمال شود و بعد از آن تاريخ دارنده آن حق خريدوفروش به قيمت معين را از دست مي دهد تاريخ انقضا (Expiration Date) ناميده مي شود. 

از بابت زمان انجام اختيار معامله سه تقسيم بندي وجود دارد:

1- اختيار معامله آمريكايي American Exercise تا زمان انقضا هر زمان كه دارنده بخواهد مي تواند اعمال شود.

2-  اختيار معامله اروپايي European Exercise اين اختيار معامله فقط در تاريخ انقضا قابل اعمال است. 

3-  اختيار معامله برمودان اين اختيار معامله كه برخي اوقات در بازارهاي خارج از بورس OTC استفاده مي شود مي تواند چند روز قبل از تاريخ انقضا اعمال شود.

اما اينكه چرا به اين نام ها ناميده شده اند اطلاع دقيق در دست نيست و به منطقه جغرافيايي خاصي مربوط نيست (هر دو اختيار در همه جا معامله مي شوند)، ولی علت نامگذاري اختيار معامله برمودان مشخص است چراكه برمودان منطقه اي بين دو قاره اروپا و آمريكا است.

به عنوان مثال يك قرارداد اختيار فروش اروپايي روي دارايي پايه نفت خام برنت، 100000 بشکه، سه ماهه و به قيمت اعمال 50/22 دلار آمريكا را در نظر بگيريد.

1-  دارايي پايه: نفت خام برنت 

2-  اندازه قرارداد: 100000 بشكه

3- مدت انقضا: سه ماه

4- قيمت اعمال: 50/22 دلار

اين اختيار معامله به دارنده آن اين حق (نه تعهد) را مي دهد كه سه ماه بعد از تاريخ امروز به ناشر اختيار فروش، 100000 بشكه نفت خام برنت را به قيمت 50/22 دلار آمريكا (اگر خواست) بفروشد و بديهی است خريدار اختيار فروش زمانی از آن استفاده خواهد که قيمت بازار کمتر از 50/22 دلار باشد.

اختيار معامله آسيايي

اختيار معامله آسيايي كه به اختيار ميانگين (Average option) نيز معروف است، اختيار معامله اي است كه تسويه نهايي آن به قيمت ميانگين دارايي پايه در طول مدت زمان عمر اختيار معامله بستگي دارد و دو نوع خاص از آن وجود دارد. 

1-  اختيار معامله با نرخ ميانگين (Average Rate of Option) يك اختيار معامله براي مواردي است كه در آن تسويه نقدي صورت مي گيرد و قيمت نهايي آن بر مبناي تفاوت قيمت ميانگين دارايي مورد نظر در طول عمر اختيار معامله و قيمت اعمال است.

2- اختيار معامله با قيمت اعمال ميانگين (Average Strike Option) يك اختيار معامله براي موارد تسويه نقدي و فيزيكي دارايي پايه است و همانند اختيار خريد و فروش است با اين تفاوت كه قيمت اعمال، قيمت ميانگين دارايي پايه در طول عمر اختيار معامله است.هردو اين اختيار معامله ها براي اختيار خريد و فروش مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند. از نظر زمان اجرا معمولا اين اختيارها اروپايي هستند اما امكان اجرا قبل از تاريخ انقضا نيز وجود دارد و در آن صورت ميانگين هاي مورد نظر تا زمان انقضا قبل از موعد، مورد محاسبه قرار خواهند گرفت. محاسبه ميانگين مورد نظر مي تواند به صورت حسابي و يا هندسي باشد. 

نام آسيايي براي اين اختيار معامله دليل جالبی دارد. محاسبه اين نوع اختيار معامله برای اولين بار مربوط به اختيار معامله نفت خام است که توسط دو متخصص بانكي به نام هاي David Spaughton و Mark Standish كه در توكيو حضور داشتند، صورت گرفت و به علت حضورشان در توكيو آن را اختيار معامله آسيايي نام نهادند.


شرکت فرابورس ایران شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت کارگزاری ارگ هومن

پایین تر از میدان ولی عصر/نرسیده به تقاطع طالقانی/کوچه ریاض/پلاک 6/طبقه سوم

تلفن:88941441

فكس:89787114