لینک ها

روش هاي سفارش قيمت

 

1- سفارش با قيمت باز :

سفارشي است كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت معامله را به کارگزار خود واگذار مي کند.

2- سفارش با قيمت محدود :

سفارشي است که خريدار (يا فروشنده) حداکثر (يا حداقل قيمت) معامله را مشخص مي کند.

3- سفارش با قيمت مقطوع :

سفارشي است که خريدار (يا فروشنده) قيمت معيني را براي انجام معامله مشخص مي کند.


نرخ کارمزدهای معاملات

كارمزد معاملات و جریمه تاخیر در پرداخت وجه و ابطال معامله

 

 

در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی کارمزد معاملات در بورس کالای ایران به این شرح است :

الف ) ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید ( بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی:

1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد خریدار 0.00262 تا سقف 28 میلیون تومان

بنابراین خریداران کالاها (بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی) برای هر قرارداد خرید 0.00262 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 28 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

 

 

ب ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید کالاهای رینگ کشاورزی:

1- کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 10 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد خریدار 0.00307 تا سقف 28 میلیون تومان

بنابراین خریداران کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد خرید 0.00307 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 28 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

 

 


ج) کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش :

1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00048 تا سقف 12 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد 0.00278 تا سقف 32 میلیون تومان

بنابراین فروشندگان کالاها (بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی) برای هر قرارداد فروش0.00278 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 32 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

 

 


د) کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش کالاهای رینگ کشاورزی:

1- کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 10 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00048 تا سقف 12 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد 0.00323 تا سقف 32 میلیون تومان

بنابراین فروشندگان کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد فروش 0.00307 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 32 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

 

 

ه) حق پذیرش کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس کالا

حق پذیرش بورس کالای ایران برای هر کالا 0.00007 برابر ارزش برآوردی کل معاملات سالانه تا سقف 50 میلیون تومان (کالاهای کشاورزی از حق پذیرش کالا معاف است)

 

 

 

و) حق درج کالا بر روی تابلو بورس کالای ایران

عرضه کنندگان کالا 0.0002 برابر ارزش معاملات یک سال و حداکثر تا سقف 15 میلیون تومان به عنوان حق درج کالا به بورس کالای ایران می پردازند. (عرضه کنندگان کالاهای کشاورزی از پرداخت حق درج معاف هستند)

 

 

 

ز) کارمزد معاملات آتی سکه طلا

برای هر قرارداد 24000 ریال است که 10000 ریال سهم کارگزار ، 10000 ریال سهم بورس کالای ایران و 4000 ریال سهم سازمان بورس اوراق بهادار است.

 

 

 

ح) جریمه تاخیر در پرداخت وجه خرید کالا و عدم تسویه در مهلت قانونی

جریمه هر روز تاخیر در واریز وجه به حساب پایاپای بورس کالای ایران و عدم تسویه حساب روزانه 0.0025 ارزش کل قرارداد است که خریدار ملزم به پرداخت آن به فروشنده کالاست. (لازم به ذکر است که خریدار کالاهای نقدی در رینگ داخلی ملزم است قبل از پایان ساعت 12 ظهر روز سوم کاری پس از خرید، از طریق کارگزار خود در نزد اتاق پایاپای بورس کالای ایران تسویه حساب نموده باشد. برای اطلاع از مهلت قانونی تسویه حساب معاملات رینگ صادراتی به مقالات همین سایت بورس کالا مراجعه نمایید)

 

 

 

ط) جریمه ابطال قرارداد

هر قرارداد خرید در صورت عدم تسویه تا 5 روز کاری و 7 روز تقویمی از اتمام مهلت قانونی تسویه ابطال شده و خریدار موظف به پرداخت 0.05 برابر ارزش کل قرارداد به اضافه دو سر کارمزد خریدار و فروشنده به حساب پایاپای بورس است.

 

 

شرکت فرابورس ایران شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت کارگزاری ارگ هومن

پایین تر از میدان ولی عصر/نرسیده به تقاطع طالقانی/کوچه ریاض/پلاک 6/طبقه سوم

تلفن:88941441

فكس:89787114