آمار معاملات  در تالار فیزیکی

(توجه: در لینک فوق برای مشاهده آمار دقیقتر، گروه مورد نظر و تاریخ ابتدا و انتهای گزارش را وارد فرمایید)

 

آمار معاملات آتی

 

آمار معاملات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی(سکه، زیره، زعفرانصندوق طلا، سلف موازی استاندارد)


آمار معاملات صادراتی


آمار معاملات اختیار معامله

 

واحد کالای کارگزاری ارگ هومن
-->