آمار معاملات  در تالار فیزیکی

(توجه: در لینک فوق برای مشاهده آمار دقیقتر، گروه مورد نظر و تاریخ ابتدا و انتهای گزارش را وارد فرمایید)

 

آمار معاملات آتی

 

آمار معاملات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی(سکه، زیره، زعفرانصندوق طلا، سلف موازی استاندارد)


آمار معاملات صادراتی


آمار معاملات اختیار معامله