تاریخچه فعالیت
شرکت کارگزاری ارگ هومن به عنوان تنها شرکت شرکت کارگزاری استانی استان کرمان در تاریخ 1384/07/25 موفق به اخذ مجوز کارگزاری از بانک مرکزی شد و در تاریخ 1384/10/28 به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره 7088 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسید.

هدف اصلی تاسیس شرکت جذب سرمایه های استان و به خصوص شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس اوراق بهادار بوده است.

دفتر اصلی شرکت در استان کرمان واقع شده است و شعب و دفاتر نمایندگی در تهران و شهرستان های اصفهان و سیرجان دایر نموده است.

شرکت در تاریخ 1385/01/05 رسما اولین فعالیت معاملاتی خود را در بورس و اوراق بهادار آغاز نمود. 

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت 45،938،240،000 ریال منقسم به 45،938،240 سهم 100 ریالی بوده که تماما پرداخت شده است.