دفتر بورس کالا

آدرس : تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 20 طبقه اول - واحد کالا

تلفن:  -  داخلی 102 الی 105-88203311
 
   تلفن : 88871489


فکس: 89787114


 مدیر معاملات: مهدیه آهاری

تلفن :88203311- داخلی  105

   ahari.argbroker@gmail.com :  ایمیل واحد کالا برای ارسال نظرات  

  kala.argbroker.com: آدرس سایت